Contact

Louis Ruys B.V.
Ohmstraat 5, 3335 LT
Zwijndrecht
Netherlands

T +31 (0)78 684 94 94
F +31 (0)78 682 27 82
E

Stainless masterlink / 1/2 legs / grade 60

 

Stainless masterlinks 1/2 legs

More Views

  • Stainless masterlinks 1/2 legs
  • Stainless masterlinks 1/2 legs
  • Stainless masterlinks 1/2 legs
Legend
DK leng = diameter chain 1-leg
DK 2-sprong = diameter chain 2-legs

WLL = working load limit (4:1)
g = weight
 
Article Id DK lengDK 2-sprongDPLWLLg Quantity
  mmmmmmmmmmkgkg/piece
44152005 541080506000,15
44152008 6/7/85/613110601.5000,34
44152010 107/816110602.4000,53
4415201010 -1018135753.3500,80
44152016 13/161322160906.0001,50
44152018 1816261801008.0002,3